3 ljubavne mantre za otvaranje srca

Updated

Marci Shimoff je autorica knjige Love for No Reason koja je tijekom svog istraživanja za knjigu intervjuirala preko 150 ljudi koje vole bez uvjeta, osobe koje žive s otvorenim srcima bez obzira što se događalo u njihovom životu. Od njih je, između ostalog, naučila i tri ljubavne mantre, rečenice koje mogu pomoći da otvorimo svoje srce i osjećamo ljubav svakoga dana.

  1. Ljubav je ono što jesmo

Ljubav nije samo nešto što osjećamo prema drugima, ljubav je ono što jesmo. Iako često mislimo da je ljubav protok emocije između dvije osobe, ljubav je više kao ocean u nama i svuda oko nas.

Umjesto da hodate uokolo moleći za ljubav drugih ljudi, prepoznajte da ste ogromni ocean ljubavi. Otpusite ideje da je ljubav limitirana i da morate dobiti svoju dozu. Kada to pustite, opuštate se i vaša se energija širi. Radije nego da gledate na svaku interakciju kao potencijalni izvor ljubav, nešto što će vas ispuniti i zbog čega ćete se osjećati dobro, svakoj interakciji pristupite isijavajući ljubav. Tada umjesto da molite za ljubav, postajete filantrop ljubavi.

  1. Svrha života je ekspanzija u ljubavi

Ljubav je opis vašega posla, bez obzira čime se bavili u životu. Ako ste ikada nesigurni kako postupiti u određenoj situaciji, ovo je dobro pravilo: uvijek idite za onim što vodi većoj ljubavi. Kada davanje i primanje ljubavi stavite na  vrh svoje liste pririoteta, definitivno ćete doživjeti više uspjeha u svakodnevnom životu i podići kvalitetu svog života.

  1. Srce je portal ljubavi

Srce je više nego fizička pumpa, to je vaša ulaznica da iskusite više ljubavi. Ako je srce otvoreno, ljubav slobodno teče iznutra i izvana. Ako je zatvoreno, čak i uz najbolje namjere, bit će vam teško voljeti i biti voljeni.

Usmjerite svoju pažnju na srce. Kada se vaše srce osjeća otvoreno, široko i lagano, tada znate da ste na dobrom putu prema većoj ljubavi. Kada je zatvoreno, usko ili teško, znate da idete u smjeru manje ljubavi. Ako se to dogodi, preusmjerite svoje misli, osjećaje i djela prema otvaranju srca.

Ove tri ljubavne mantre će vam pomoći da zadobijete novu paradigmu i otvorite svoje srce dubljoj i većoj ljubavi. Kada učite kako iskusiti više ljubavi u životu, važno je tretirati sebe s ljubavlju. Kada primjetite da se vaše srce zatvara, umjesto da vas to rastuži, znajte da ste već korak bliže pozitivnoj promjeni samim time što ste svjesni da se zatvara.

Mnogi ljudi misle da će se promijeniti samo ako su strogi prema sebi, ali strogoća i mržnja prema sebi ne vode trajnoj promjeni i nikada ne vode prema većoj ljubavi. Nježnost prema sebi će ubrzati vaš rast i unaprijediti kvalitetu života. Ako tako djelujete bit ćete usmjereni prema ljubavi bez razloga i tada svaki dan možete biti zaljubljeni.

Izvor: omtimes.com
Foto: pixabay.com