Pranayama – tehnike, učinci i svrha

Updated

Vikend 29. i 30. travnja održat će se radionica ‘Pranayama – tehnike, učinci i svrha’ koju će voditi dugogodišnji učitelj i praktikant joge Domagoj Orlić.

Prva radionica, 29. travanj traje od 15 do 20 sati:
definicija pranayame; tipovi i vrste pranayame; smisao i svrha pranayame; asana kao dinamična pranayama; primjena bandhi, mudri i mantri u pranayami

Druga radionica, 30. travanj traje od 10 do 15 sati:
praktična primjena pranayame u klasičnoj Patanjalijevoj ashtanga-jogi; praktična primjena pranayame u tantričkoj hatha-jogi; praktična primjena pranayame u suvremenoj terapiji jogom (joga-cikitsa)

disanje

Pranayama je u suštini svjesno disanje čija glavna svrha je smirivanje uma i ostvarivanje dubljeg uvida u Život. Kada svjesno dišemo, onda smo s Onim što nas diše, sa Životom samim koji u nama pulsira ritmovima udaha i izdaha. U jogi postoje različite tehnike svjesnog disanja koje omogućuju da postanemo i ostanemo prisni s dahom, produžimo, produbimo i osnažimo dah te bolje razumijemo respiracijski proces i njegovu ulogu u psihofizičkom iscjeljivanju i razvijanju duhovnog života.

Pranayama je najvažnija vježba u jogi, baš kao što je i sam dah najvažniji za održanje života. Nažalost, u većini modernih oblika joge pranayama se slabo shvaća, rijetko prakticira i još rjeđe poučava. Glavna svrha radionice stoga je učinkovito prakticiranje i poučavanje pranayame u svim njezinim vidovima i u sprezi sa svim ostalim tehnikama joge.

Polaznici će naučiti:

1. anatomsko-fiziološke činjenice o ljudskoj respiraciji i najučinkovitiji način disanja u yogi prema naučavanju ‘oca moderne joge’ T. Krishnamacharye
2. temeljne pranayame iz kompleksa ujjayi (anuloma, viloma i pratiloma-ujjayi-pranayamu)
3. temeljne pranayame iz kompleksa nadi-shuddhi (nadi-shodhana-pranayamu, te surya-bhedana i candra-bhedana-pranayamu)
4. temeljne metode pročišćenja dahom (kapalabhati-kriyu i bhastrika-pranayamu)
5. kako učinkovito i svrsishodno povezati dah i pokret u izvođenju asana, odnosno osvijestiti da je asana u suštini dinamična pranayama koja adekvatno priprema za statičnu pranayamu
6. kompleksnu primjenu bandhi i mantre u pranayami
7. primjenu slabije poznatih pranayami u terapiji jogom i primjenu pranayame kao pripreme za kvalitetnu meditaciju

Na kraju obje radionice voditelj će sa sudionicima odvježbati cjelovitu praksu joge u trajanju od sat i pol s posebnim naglaskom na kvalitetno izvođenje pranayame u sprezi sa svim drugim tehnikama joge. Svi sudionici dobit će originalne fotokopirane materijale vezano uz temu.

Preporučena donacija: 100 kuna po radionici. Za rezervaciju mjesta i sve dodatne obavijesti, obratite se izravno voditelju na njegov mail: [email protected]. Radionica se održava na adresi Radnicka cesta 20a, stan 34, 2. kat, Zagreb.

Domagoj Orlić cjeloživotni je učenik Marka Whitwella (rođen 1949.), jednog od najistaknutijih učitelja yoge iz tradicije T. Krishnamacharye (1888. – 1989.) i njegovog sina T. K. V. Desikachara (1938. – 2016.). Autor je nekoliko knjiga o yogi te dugogodišnji proučavatelj, praktikant i učitelj yoge iz Zagreba.

Foto: Domagoj Orlić