Tematska radionica joge: Klasična Hatha joga

Updated

Skoro svi oblici takozvane moderne “posturalne joge” zasnivaju se u većoj ili manjoj mjeri na klasičnoj Hatha jogi. Klasična Hatha joga, za razliku od moderne Hatha joge kao jednog među “mekšim stilovima”, izrazito je tantrička praksa svesrdnog sudjelovanja u jedinstvu parova suprotnosti – u sjedinjavanju (joga) Sunca, udaha, baze tijela (ha) i Mjeseca, izdaha, vrha glave (tha).

Podrijetlo Hatha joge obavijeno je velom tajne, a dosadašnja istraživanja pokazuju da je ona razvoj, međuprožimanje i sinteza najmanje četiri jogijskih tradicija tantričke orijentacije:

1) avadhuta-sljedbe koja štuje Dattatreyu kao svojeg osnivača,

2) shiva-siddhanta/siddha-joga-sljedbe koja štuje Agastyu kao svojeg osnivača,

3) natha-pantha-sljedbu koja štuje Matsyendru i Gorakshu kao svoje osnivače te

4) razne vishnuističke i shaktističke sljedbe koje su također razvijale i prakticirale tehnike slične hatha-yogi kako se ona kodificirala u kasnijim najutjecajnijim djelima kao što su Goraksha-paddhati, Hatha(joga)-pradipika, Gheranda-samhita, Shiva-samhita, Hatha-ratnavali i druga.

Tematska radionica joge: Klasična Hatha joga

Nasuprot uobičajenom stereotipu, Hatha joga nije moderni stil posturalne joge koji naglašava sporije gibanje u asanama i pranayamu pa se često shvaća i kao terapija jogom, nego je cjelovit sustav rada na tijelu i dahu kao čvrstoj podlozi za uspješan meditativan uvid u stvarnost. Otac moderne joge, T. Krishnamacharya, običavao je reći da je Hatha joga u suštini pranayama, i to je zasigurno središte njezinog interesa. Druge tehnike, kao što su grublje metode čišćenja tijela (karman), tjelesni stavovi (asana) i tjelesni pečati (mudra) podržavaju i podupiru pranayamu, koja pak omogućava smirivanje uma i prodor u duhovnu slobodu.

Polaznici će naučiti:

  1. temeljena načela Hatha joge
  2. povijest i osnove filozofije Hatha joge
  3. Krishnamacharyino razumijevanje i tumačenje Hatha joge
  4. osnovne tehnike grubljeg čišćenja tijela (shat-karman)
  5. temeljne asane u sklopu sa svim drugim vježbama Hatha joge
  6. tri najvažnije bandha mudre (jalandhara, uddiyana i mula-bandha-mudru)
  7. neke druge važne mudre, kao što su maha-mudra, viparita-karani-mudra, shan-mukhi-mudra i shambhavi-mudra
  8. suptilne tehnike meditacije kao što je osluškivanje unutarnjeg zvuka (nadanusandhana) i meditacija s cakrama (cakra-dhyana)

Na kraju radionice voditelj će sa sudionicima odvježbati cjelovitu praksu Hatha joge u trajanju od sat i pol s posebnim naglaskom na karakteristične tehnike klasične Hatha joge i pranayamu kao njezinu najvažniju sastavnicu.

Voditelj: Domagoj Orlić
Mjesto: Radnička cesta 20a, stan 34, kat 2.
Vrijeme: subota, 27. siječanj, od 15 do 19 sati
Napomena: Nije potrebno nikakvo prethodno iskustvo u jogi.
Preporučena donacija: 150 kuna
Za rezervaciju mjesta i sve dodatne obavijesti, obratite se izravno voditelju na njegov  email: [email protected].

Domagoj Orlić dugogodišnji je proučavatelj i praktikant joge te od 2000. godine učenik Marka Whitwella, jednog od najistaknutijih učitelja joge iz tradicije T. Krishnamacharye i njegovog sina T. K. V. Desikachara. Objavio je nekoliko knjiga o jogi, a nedavno mu je izašla nova knjiga, Ilustrirani leksikon joge, u izdanju Mozaik knjige (2017.). Uskoro izlazi i njegov prijevod Patanjalijevih Yoga-sutri s komentarom pod naslovom Patanjalijeva Niska o yogi te prva monografija na hrvatskom jeziku o mantri pod naslovom Mantra-yoga. Živi i radi u Zagrebu kao učitelj joge, edukator, pisac i prevoditelj.