Bandhe i mudre

Updated

Tri su glavne bandhe, energetski lokoti kojima koncetriramo vitalnu energiju u tijelu: mula bandha, uddyiana bandha i jalandara bandha. Ovi lokoti pomažu usmjeravanju prane unutar tijela i zaustavljaju njezino gubljenje.

Jalandara i mula bandhe kontroliraju tijek energije uzduž kralježnice: jalandara bandha sprečava podizanje prane prema gore, a mula bandha ispuštanje prane prema dolje. Na taj se način generira toplina u području pupka, a dvije suprotne energije su usmjerene na to područje. Ta koncetracija energije dodatno je stimulirana uddiyana bandhom. Cilj korištenja bandhi je buđenje energije kundalinija i dostizanje samorealizacije. Bandhe koristimo u pranayami, kao i u praksi Ashtanga joge, kako bismo koncentrirali pranu unutar tijela i tako imali bolju kontrolu i nad tijelom i nad dahom.

yogaparagestantes.files.wordpress.com

Mudra je simbolična gesta, položaj ruke, u prijevodu ‘pečat’ (ili mud = ‘zadovoljstvo’, dru = ‘povući prema naprijed’ – u slobodnom prijevodu ‘poklon radosti’). Mudre se koriste u ritualima, ali i u komunikaciji (pružamo ruku prilikom susreta), kao i za postizanje energetskih, emocionalnih i različitih tjelesnih učinaka. Drevni Egipćani, Grci, Aboridžini, Perzijci, Majanci, Kinezi i Indijanci koristili su mudre. Svaka kultura razvila je svoje mudre, pa se njihovo značenje razlikuje ovisno o tome odakle su potekle i gdje se koriste. Zbog toga što imaju toliko povijesti, postoje mnoge teorije zašto i kako mudre rade – neke od tih teorija uključuju utjecaje ayurvede, refleksologije, akupresure, znanosti o meridijanimaa, pa sve do čitanja dlana.

Mudre, kao i bandhe, zaustavljaju rasipanje prane iz tijela (kroz vrhove prstiju i dlanove) i žele omogućiti slobodan tijek prane kroz energetske kanale. Mudrama zapravo ‘branimo’ prani da izađe iz tijela i vraćamo je unutra, preusmjeravamo i na taj način osnažujemo čitavo pranično tijelo.

Korištenjem mudri možemo popraviti raspoloženje i koncetraciju, eliminirati fizičku i psihičku bol, utjecati na namjere, ideje, odluke. U tradiciji joge postoje bezbrojne mudre, ovisno o prilici, a postoji i mnogo mudri koje osim ruku koriste i druge dijelove tijela, neke čak i cijelo tijelo, a neke drishti.

Na primjer, fokusiranjem na prostor između obrva naziva se Shambhavi mudra; pogled u vrh nosa se naziva Agochari mudra. Yoni mudra koristi prste kako bi zatvorila uši, oči, nosnice i usne. Maha mudra je položaj cijelog tijela koji koristi i sve tri bandhe. Mudre su vrlo moćne kada se prakticiraju same ili tijekom prakse asana i pranayame. U jogi najčešće pribjegavamo objašnjavanju mudri i kroz elemente: tijelo je mikrokozmos i sastoji se od istih pet elemenata od kojih se sastoji i svemir. Svaki prst na ruci označava jedan od pet elemenata: palac vatru (Agni), kažiprst zrak (Vayu), srednjak eter (Akasha), prstenjak zemlju (Prithvi), mali prst vodu (Jal). Kada su elementi u ravnoteži, tijelo i um su zdravi i u balansu, a kada dođe do njihova disbalansa, u tijelu se razvijaju bolesti i blokade. Prakticiranjem mudri može se osloboditi i usmjeriti energija potrebna za ponovo balansiranje organizma i ostvarivanje životnih ciljeva.

Anjali mudra

Anjali mudra (anjali = poklon, znak naklonosti i poštovanja, anj = ‘slaviti’) je poznata u mnogim kulturama, a izvodi se s dlanovima spojenim ispred srca, ispred srčane čakre, dok palčevi leže na prsnoj kosti. Može se izvesti i držeći dlanove ispred trećeg oka ili krunske čakre. Anjali mudra ili pranamasana je gesta koja se koristi kao pozdrav u Indiji i među praktičarima joge: ima isto značenje kao i Namaste, ‘božansko u meni se klanja božanskome u tebi’. Ima dublje značenje od običnog pozdrava jer predstavlja samu jogu, jedinstvo: značenje ove mudre je spajanje duhovnog i svjetovnog, ovom mudrom, uključena je često i u same asane, uz nju zahvaljujemo, prihvaćamo, pozdravljamo i klanjamo se.

Chin i jnana mudra

Jedna od najčešćih mudri u praksi joge spaja palac i kažiprst, dok su ostala tri prsta ispružena. Ovisno o tome je li dlan okrenut gore ili dolje, naziva se jnana mudra ili chin mudra. Simbolizira jedinstvo pojedinca i svemira, a koristi se u meditaciji, pranayami i nekim asanama. Djelovanje ove mudre je umirujuće, otvara vrata mudrosti, pročišćava um i liječi nezdrava psihička stanja, loše navike te budi osjećaj radosti.

www.pinterest.com

Prithiva mudra

Ako mudrama pristupimo iz perspektive ayuverde, tijelo je kombinacija pet elemenata, a mudre koristimo kako bismo vratili organizam u balans uz pomoć kombinacije elemenata. Palac predstavlja element vatre, kažiprst zraka, srednji prst eter, prstenjak zemlju, mali prst vodu. Prithiva znači Zemlja, a ova mudra spaja palac, kažiprst – elemente vatre i zemlje.

Iz perspektive čakri: palac je Manipura, kažiprst Anahata, srednji prst Vissudha, prstenjak Muladhara, a mali prst Svadhisthana – a u ovoj mudri spajamo Muladharu i Manipuru, prvu i treću čakru, energije uzemljenja, stabilnosti, snage, sigurnosti. Iz perspektive refleksologije, pritišćemo zone ušiju i epifize. Prema teoriji meridijana, ovom mudrom stimuliramo jetru, stomak i pluća. Gledajući iz perspektive čitanja iz dlana, ova mudra stavlja pritisak na odnose s drugima i samoprocjenu.

Hridaya mudra

Hridaya na sanskritu znači ‘srce’: hrid =’centar’, ayam =’ovoga’. Mudra srca poznata je i kao Apana Vayu mudra i Amritsanjeevani mudra – mudra besmrtnosti. Koristi se za poboljšanje zdravlja srca, kao i za oslobađanje od emocionalnih problema. Izvodi se tako što se vrh kažiprsta uoire u korijen palca, a vrh palca, srednjeg prsta i prstenjaka se spajaju, dok mali prst ostaje slobodan i ispružen. Utječe na elemente zemlje, vatre, zraka i etera, iz perspektive čakri uključuje Anahatu, Vishuddhu, Muladharu i Manipuru. Iz perspektive refleksologije, pritišće područje ušiju, epifize, glave, vrata i grla. Prema znanosti o meridijanima, ova mudra stimulira jetru, stomak, slezenu i pluća. Donosi pranu u srčani centar, oslobađa emocionalne napetosti, otvara srce i budi ljubav i suosjećanje. Pomaže kontrolirati krvni tlak.

www.pinterest.com

Dhyana Mudra

Dhyana mudra ili meditacijska mudra koristi se u meditaciji, a izvodi se sjedeći, dok su obje ruke smještene u krilu. Prema tradiciji budizma desna ruka odmara u lijevoj (aktivna ruka odmara na pasivnoj), prsti su ispruženi i palčevi spojeni. Dlanovi su okrenuti prema gore, a zajedno čine trokut, simbolizirajući tako duhovno trojstvo ili Triratnu, tri dragulja ili tri blaga u kojima budist traži utočište i savjet: Buda, Dharma i Sangha. Ova se mudra koristi za predstavljanja Bude, iako je u jogi korištena za koncetraciju, liječenje i meditaciju mnogo prije postojanja samog Bude. Poznata je i kao Samadhi mudra.

Foto: Pinterest