Razlika između rituala i rutine

Najveća je razlika između rituala i rutine misao. Tanka je linija koja ih dijeli, a često ju prelazimo koncentrirajući se isključivo na mehanički dio radnje dok namjeru s vremenom počnemo zaboravljati. Bilo da se radi o seksu, religioznim ili jutarnjim ritualima koji postaju rutina čisto jer se namjera negdje izgubila putem.

Razlika između rituala i rutine

Ritual je dobro utrenirana radnja koja se izvodi u isplaniranom vremenskom okviru s posebnom namjerom. Često uključuje nepraktične radnje koje nisu nužno povezane s određenim događajem, ali mogu biti.

Korijen rituala nalazimo u seksu, tj. raznim paradama koje u životinjskom svijetu jedinke izvode ne bi li zavele partnera. Primjerice: Mužjaci pauna otvaraju lepezu svog repa u nadi da će privući ženke i nastaviti svoju lozu. Taj je sam čin po sebi nepraktičan, ali na najbanalniji način dovodi do praktičnog i to mu je cilj. Ljepota i veličina paunova repa nisu presudni za njegovu sposobnost parenja, ali daju mu prednost u prenošenju svog genetskog koda. To je ritual. Paun svaki put širi rep u namjeri da zadivi paunicu. Tako se svaki ritual izvodi s namjerom.

Duhovni ili religiozni rituali prepoznaju se u pojedinaca ili manjim grupama ljudi sa sličnom ili jednakom namjerom, što ju čini jačom. Takvi se rituali izvode s namjerom povezivanja sa svemirom, kako god ga osoba zvala, a također povezuje i pojedince koji ga izvode zajedno.

Jutarnji su rituali stvar individualca. Gotovo svatko ima neki jutarnji ritual kojim započinje dan u uvjerenju da je baš početak dana zaslužan za njegov ostatak. Manje su ili više praktični, a veliku ulogu u ovom slučaju igra i placebo efekt. Naravno, započnemo li dan gladni, bit ćemo u najboljem slučaju čangrizavi ostatak dana, ali postoje i mnogo nepraktičniji jutarnji rituali koji na sebi nose etiketu praznovjerja, no jedini razlog zašto pale je taj što osobe koje ih izvode vjeruju da si osiguravaju ugodan nastavak dana.

Tužan dio dolazi kad zaboravimo namjeru rituala i tada ritual postaje rutina. Rutine naše živote čine ispraznima, a stvari koje tada radimo radimo po logici ‘Ako je jednom uspjelo – opet će.’, što je istina samo ako se spoje svi aspekti rituala uključujući i misaoni. Izbjegavajte rutinu. Kako provodimo svoje dane je, na kraju krajeva, kako provodimo svoj život.

Pripremio: David Mohan
Foto: youthpassageways.org