VIDEO: Što znači goriti za svojom praksom?

Updated

Donosimo Vam predavanje iz ciklusa ‘Jogom do sreće’, temeljeno na Patanjalijevim ‘Joga Sutrama’. Ovo predavanje bavi se konceptom discipline, odnosno – da budemo još precizniji – goruće želje za vlastitom praksom (tapas).

U jogijskoj tradiciji poznata je ideja unutarnje vatre koja čisti jogija i pogoni ga prema postizanju prosvjetljenja. Tapas je vatra koja ga tjera da grabi dalje nimalo laganim putem sadhake, da njeguje samodisciplinu i samokontrolu, pomnost i fokus, jednostavnost i integritet. Tapas je koristan za razvijanje osobne prakse, tjelesne kao i umne discipline, kontrole misli i želja – kroz tjelesnu disciplinu, pravilan govor, istinoljublje, nenasilje, ljubav prema svim živim bićima i predanost božanskom. Tapas pomaže jogiju da djeluje bez sebičnih motiva ili primisli o nagradi.

Toplina koju tapas generira sagorit će nečistoće, ali i potaknuti iskru božanskog iznutra, kažu Joga Sutre. Tapas se odnosi i na svaku aktivnost koja tjera jogija da kontrolira nagone. Iza ideje tapasa leži i ideja da možemo usmjeriti svoju energiju i entuzijazam u koji god dio svojeg života želimo i dostignemo ultimatni cilj – jedinstvo.