Predavanje iz joga filozofije: Svadhyaya i Isvarapranidhana

Updated

Danas, 14. ožujka održat će se posljednje predavanje ‘Jogom do sreće’, a na redu su zadnje dvije niyame Svadhyaya i Ishvarapranidhana.

Na ovom predavanju pričat će se o vlastitoj srži te o otpuštanju kontrole, odnosno punom povjerenju prema samom svemiru.

Svadhyaya se odnosi na promišljanje o našim akcijama, reakcijama, odnosima; bilo u obliku promatranja daha u meditaciji ili primjećivanja emocija koje se događaju u svađi.

Isvarapranidhana je predavanje božanskom, ultimatnom, prirodi svih stvari. Isvara je Bog, ultimatno biće ili životna sila, dok pra-ni-dha-na znači predaju ili ponovno sjedinjenje. Zadnja stepenica u jogi je predaja višoj svijesti i potpuna vjera u njezinu apsolutnu podršku

Snimke prvih dvaju predavanja pogledajte na ovom linku: http://om.com.hr/video-top, a više o današnjem predavanju saznajte na Jogom do sreće: upoznaj sebe!