Radionica za djecu: Putovanje zvukom

Updated

Udruženje Mali Mozart u Sarajevu u saradnji sa Centrom za kreativni rast i razvoj LER u subotu, 19. studenog organizira radionicu za djecu Putovanje zvukom koja će trajati od 11 do 12 sati.

Cilj radionice je upoznavanje sa tibetanskim zvučnim zdjelama, stimulacija dječijih osjetila, razvoj pažnje, kreativnosti i komunikacijskih vještina, te podrška i jačanje dječijih kapaciteta.

mali mozart, zvuk, vibracije

Radionica se bazira na profesionalnom KliK® programu primjene zvuka zvučnih zdjela u radu sa djecom. KliK® program razvija senzorne, kognitivne i emocionalne sposobnosti kod djece. Opšti cilj KliK® programa je senzibiliziranje, podizanje svijesti i jačanje osnovnih vještina koje su potrebne za percepciju, učenje i rješavanje problema.

Fizičke vibracije zvučnih zdjela stvaraju vibro-taktilne podražaje koji se mogu koristiti za specifične stimulacije. Slušno podražavanje harmoničnim zvukovima opušta i smanjuje stres. Opuštenost djeluje na koncetraciju i pažnju, te na taj način doprinosi usvajanju i primjeni obrazovnih sadržaja.

Radionica je predviđena za djecu od 5 – 6 godina, a vodi je mr.sc. Alma Lepir, praktičar Peter Hess® zvučne masaže – KliK® ekspert.

Više o radionici saznajte na Workshop for children “Sound journey.

Foto: Mali Mozart