Radionica: Uvod u mudre klasične hatha joge 

Updated

U subotu, 7. travnja održat će se radionica Uvod u mudre klasične hatha joge koju će održati dugogodišnji učitelj Domagoj Orlić.

radionica

Skoro svi oblici takozvane moderne „posturalne joge“ zasnivaju se u većoj ili manjoj mjeri na klasičnoj hatha jogi. Klasična hatha joga, za razliku od moderne hatha joge kao jednog među „mekšim stilovima“, izrazito je tantrička praksa svesrdnog sudjelovanja u jedinstvu parova suprotnosti – ha-tha joga.

„Otac moderne yoge“, T. Krishnamacharya, običavao je reći da je klasična hatha joga u suštini pranayama, i to je zasigurno središte njezinog interesa. Druge važne tehnike, kao što su grublje metode čišćenja tijela (karman), tjelesni stavovi (asana) i tjelesni pečati (mudra) podržavaju i podupiru pranayamu, koja pak omogućava smirivanje uma i prodor u duhovnu slobodu. Mudre su prije svega svete geste nijemog/mističnog komuniciranja s Božanstvom/Apsolutom, a onda i tehnike koje prvenstveno stabiliziraju energetske tokove u organizmu te osiguravaju psihofizičku stabilnost (sthirata) potrebnu za uspješnu pranayamu i dhyanu.

Mudre, ili tjelesni pečati u hatha jogi zauzimaju vrlo važno mjesto. Ima ih ukupno 25 (Gheranada-samhita), a 10 je najvažnijih (Hatha-pradipika), dok su, prema Krishnamacharyi, sljedećih 6 primjerene modernom čovjeku: 1. Maha-mudra, 2. Jalandhara-bandha-mudra, 3. Uddiyana-bandha-mudra, 4. Mula-bandha-mudra, 5. Viparita-karani-mudra i 6. Shan-mukhi-mudra.

Da bi praksa hatha joge bila maksimalno učinkovita, nužna je adekvatna praksa pomno odabranih i pojedincu prilagođenih mudri s obzirom na potrebe i sposobnosti svakog praktikanta. Glavna svrha radionice stoga je ukazivanje na činjenicu da su hatha joga mudre zanemarene, a izrazito bitne tehnike koje se danas uglavnom ne prakticiraju ili se prakticiraju neučinkovito, te da ih je potrebno primjereno reaktualizirati u kontekstu moderne joge i u osobnoj praksi svakog konkretnog praktikanta joge.

Radionica će se održati na adresi Radnička cesta 20a, stan 34, kat 2 od 15 do 19 sati.

Polaznici će naučiti:

Na kraju radionice voditelj će sa sudionicima odvježbati cjelovitu praksu klasične hatha joge u trajanju od sat i pol s posebnim naglaskom na precizno izvođenje najvažnijih hatha joga mudri.   

Napomena: Nije potrebno nikakvo prethodno iskustvo u jogi.
Preporučena donacija: 150 kuna

Za rezervaciju mjesta i sve dodatne obavijesti, obratite se izravno voditelju na njegov e-mail: [email protected]

Domagoj Orlić (rođen 1970.) dugogodišnji je proučavatelj i praktikant joge te od 2000. godine učenik Marka Whitwella, jednog od najistaknutijih učitelja joge iz tradicije T. Krishnamacharye i njegovog sina T. K. V. Desikachara. Objavio je nekoliko knjiga o jogi, a nedavno mu je izašla nova knjiga, Ilustrirani leksikon joge, u izdanju Mozaik knjige (2017.). Uskoro izlazi i njegov prijevod Patanjalijevih Yoga-sutri s komentarom pod naslovom Patanjalijeva Niska o yogi te prva monografija na hrvatskom jeziku o mantri pod naslovom Mantra-yoga. Živi i radi u Zagrebu kao učitelj joge, edukator, pisac i prevoditelj.

Foto: Domagoj Orlić