Dvodnevna radionica: Temeljena načela joge i Razvijanje osobne prakse

Updated

Da bi praksa joge bila bezopasna, korisna i ugodna, ona se mora prilagoditi svakom konkretnom praktikantu i moraju se poznavati, razumjeti i pravilno primjenjivati temeljna načela joge koja je najjasnije i cjelovito formulirao ‘otac moderne joge’ T. Krishnamacharya.

Načela se mogu podijeliti u četiri kategorije:

1. Generalna načela, koja reguliraju autentičnu praksu joge

2. Integracijska načela, koja reguliraju načine kako se joga integrira u svakodnevni život

3. Tehnička načela, koja reguliraju načine razvijanja osobne prakse

4. Adaptacijska načela, koja reguliraju načine prilagođavanja svih tehnika joge svakom konkretnom pojedincu i specifičnoj životnoj situaciji svakog praktikanta.

Sve tehnike joge mogu se podijeliti u pet skupina:

1. Tjelesni stavovi (asana)

2. Vježbe disanja (pranayama)

3. Metode meditacije (dhyana)

4. Zvuk i moćni izričaj (mantra)

5. Ritual (puja).

Te tehnike primjenjuju se u dvije glavne svrhe: prevencijsko-terapijsku (yoga-cikitsa) i spiritualno-evolucijsku (yoga-sadhana).

Polaznici će naučiti:

TEMELJNA NAČELA YOGE I RAZVIJANJE OSOBNE PRAKSE

Na kraju obje radionice voditelj će sa sudionicima odvježbati praksu Joge u trajanju od sat i trideset minuta koja će ilustrirati konkretnu primjenu temeljnih načela joge i koja može poslužiti kao osnova za razvijanje osobne prakse joge kod kuće.

Voditelj: Domagoj Orlić

Radnička cesta 20a, stan 34, kat 2.

Prva radionica, 25. veljača (subota) 2017., od 15 do 20 sati: Temeljena načela joge

Druga  radionica, 26. veljača (nedjelja) 2017., od 10 do 15 sati: Razvijanje osobne prakse joge

Svi sudionici dobit će originalne fotokopirane materijale vezano uz temu.

Preporučena donacija: 100 kn po radionici.

Za rezervaciju mjesta i sve dodatne obavijesti, obratite se izravno voditelju na njegov e-mail:

[email protected]

Domagoj Orlić (rođen 1970.). cjeloživotni je učenik Marka Whitwella, jednog od najistaknutijih učitelja joge iz tradicije T. Krishnamacharye (1888. – 1989.) i njegovog sina T. K. V. Desikachara (1938. – 2016.). Autor je nekoliko knjiga o jogi te dugogodišnji proučavatelj, praktikant i učitelj yoge iz Zagreba.