Dvodnevna radionica: Konstruiranje i oslikavanje Sri Yantre

Updated

U subotu 24. veljače i nedjelju 25. veljače održat će se dvodnevna radionica: Konstruiranje i oslikavanje Sri Yantre pod vodstvom Domagoja Orlića, dugogodišnjeg proučavatelja i praktikanta joge te od 2000. godine učenik Marka Whitwella. 

Prva radionica, 24. veljača (subota) od 15 do 20 sati: Uvod u yantra-yogu, konstruiranje Sri Yantre/Sri Cakre jednostavnom metodom i prilagođena praksa Yoge u sprezi sa Sri Yantrom

Druga radionica, 25. veljača (nedjelja) od 10 do 15 sati: Oslikavanje Sri Yantre i jednostavan ritual štovanja Sri Yantre – (Laghu) Sri Cakra Puja

Yantra je, uz mantru i tantru, jadan od tri glavna oruđa tantrizma. Tantrizam je polivalentan duhovno-religiozni pokret koji se razvija u Indiji od otprilike 4. stoljeća nove ere naovamo, a karakterizira ga holistički pristup duhovnom životu.

Konstruiranje i oslikavanje Sri Yantre

Yantre su vizualni dijagrami svete geometrije koji prikazuju zbiljnost u njezinom esencijalnom i geometrijsko-apstraktnom ustroju, a najvažnija, najobuhvatnija i najsloženija među njima je Sri Yantra, ili Sri Cakra, koja je glavni simbol Sri Vidya Sakta Tantre, najsofisticiranijeg oblika saktičkog tantrizma.

Dakle, Sri Yantra, ili Sri Cakra drevni je tantrički sakralno-geometrijski simbol Cjeline Opstojnosti koji istovremeno prikazuje i Jedno i Sve. Točka u sredini je Jedno, ili Iskon iz kojega nastaje Sve Postojeće ili Mnoštvo Bića, koje je pak jedinstvo dviju suprotnosti: Sive (četiri trokuta okrenutih prema gore) i Sakti (pet trokuta okrenutih prema dolje).

Njihovo prepletanje tvori dinamičnu zbiljnost Svemira u njegovim neprestanim preobrazbama: nastajanju, trajanju i nestajanju. Dakle, Sri Cakra je kozmogram i teogram, ili složena mapa kojom se može razumjeti ustroj Kozmosa i bit Božnanstva koje ga produhovljuje.

Sri Cakra je i psihogram jer opisuje čovjekovo tijelo/psihu, pa je točka u sredini poznata kao bindu (sjeme/sjemenka/kap života) ujedno i čovjekovo duhovno Srce, ili hrdaya, dok sjecišta trokuta predstavljaju važna energetska čvorišta u tijelu poznata kao cakre i marme.

Sri Cakra je i kriptogram, ili tajni ocrt istinske naravi stvarnosti, a ključ za njegovo razumijevanje i pravilnu primjenu u obredu i meditaciji posjeduje tantrička sljedba Sri Vidya Shakta Tantra, čiji je Sri Cakra glavni simbol i glavno psihodinamično sredstvo za razumijevanje i obožavanje same suštine Života.

Ona se u Sri Vidya Tantri naziva Sri Lalita Mahatripurasundari Devi, ili Velikom Trostrukolijepom Božanskom Majkom koja sjedinjena s Božanskim Ocem Sivom obitava u središtu Sri Yantre kao samo ljudsko Srce, kao osjećajnost, suosjećajnost i sveosjećajnost punine ljudskosti koja jesmo u svojoj božanskosti. Sri Yantra istovremeno je i podsjetnik na tu životnu činjenicu i vodič do uvida da smo Jedno sa Sobom, Jedno sa Svime i Jedno s Božanstvom.

Što je potrebno za radionicu:

Papir za konstruiranje/oslikavanje (30 x 30 cm) je osiguran, no sudionici se mole da sa sobom donesu tehničku olovku, gumicu, dva veća trokuta ili veće ravnalo (30 cm) i šestar. Svatko će sam odabrati kakvim bojama/tehnikom želi obojati nacrtanu/konstruiranu Sri Yantru pa stoga sam treba i donijeti svoje boje. Bilo bi praktično donijeti i nekakvu čvršću podlogu za crtanje jer će se crtati na podu. Voditelj sugerira jednostavnu, a efektnu metodu oslikavanja svetim crvenim prahom kumkumom rastopljenim u vodi. Prah je osiguran, ali u tom slučaju treba donijeti crni flomaster ili rapidograf koji se ne razmazuje (slika u najavi je izrađena tom metodom).

Preporučena donacija je 200 kuna za obje radionice.

Za rezervaciju mjesta i sve dodatne obavijesti, obratite se izravno voditelju na njegov e-mail: [email protected]

Voditelj Domagoj Orlić je učitelj joge i praktikant Sri Vidye u tradiciji istaknutog učitelja Sri Vidya Sakta Tantre Sri Amritanande Natha Sarasvatija (1934. – 2015.) i njegov je direktan učenik.

Mjesto održavanja radionice: Radnička cesta 20a, stan 34, kat 2., 24. i 25. veljače.