Chaturanga Dandasana

Updated

Današnji izazov jedna je od naših omiljenih asana: Chaturanga Dandasana!
“catur” = četiri, “anga” = ud, “danda” = štap, “asana” = sjedalo ili jogijski položaj.

01 caturanga

Kako joj i naziv kaže, ova asana traži potpuno poravnanje: ravno tijelo oslonjeno na četiri čvrsta oslonca. Ovu asanu nije jednostavno savladati jer traži mnogo snage, pa je često radimo pogrešno: najčešće propadnemo u centru, ne podvučemo zdjelicu ili su nam dlanovi postavljeni ispod ramena umjesto ispod laktova.

Evo nekoliko uputa za pravilno izvođenje Chaturange Dandasane:

1. dlanovi su čvrsto u podlozi, korijen kažiprsta je baza
2. lakat je iznad dlana
3. lakat i rame su u istoj ravnini (nadlaktica je paralelna s podlogom)
4. vrat je izdužen i vrh glave upire prema naprijed
5. trup je paralelan s podom
6. zdjelica je podvučena
7. prsti stopala su u podu, petama guramo prema natrag
8. gledamo u vrh nosa.

Varijacija asane za početnike: umjesto Chaturange možemo izvoditi Ashtangasanu (ashta = osam, anga = krak), u kojoj su koljena, prsa i brada oslonjeni o pod, ili se možemo osloniti na koljena i dovesti ruke, laktove i ramena u finalni položaj.