Četiri plemenite istine: Kako biti sretan

Updated

U nedjelju, 18. ožujka u studiju OM joga predavanje će održati Srđan Roje na temu ‘Četiri plemenite istine: Kako biti sretan’.

filozofija budizma

Recept za trajnu sreću je otkriven prije skoro 3.000 godina i odgovara na sva naša društvena, poslovna, privatna i intimna trvenja. Četiri plemenite su temelj filozofije budizma i nemaju nikakve veze s religijom, moralom i etikom, već je to oblik drevne verzije kvantne psihologije.

Temi pristupamo multidisciplinarno i sagledavamo je iz perspektive psihologije, fizike i praktične primjene u svakodnevnom životu.
U sklopu predavanja bit će dane i upute za redovitu praksu meditacije prema učenjima budizma.

Donacija: 90 kuna

Obrazac za prijavu nalazi se na stranici OM joge!