Kapalabhati pranayama – moćna vježba za bistrinu i mirnoću uma

Updated

Kapalabhati pranayama zagrijava i pročišćava dah u tolikoj mjeri da je čak kategoriziraju kao pročišćavajuću praksu ili kriyu. Kapalabhati uključuje aktivne i snažne izdahe, i pasivne udahe – ‘pumpanje’ zraka kroz obje nosnice što uzrokuje kontrakciju abdomena prema unutra. Ali zašto je se često prevodi kao ‘poliranje lubanje’ i što je to ‘ispolirana lubanja’ uopće?

Kapalabhati pranayama - moćna vježba za bistrinu i mirnoću uma

Dobrobiti ove pranayame:

Kako je dobila ime?

Brojna su objašnjenja zašto je ova pranayama dobila baš ovakvo ime. Jedno od njih je da je ime dobila zbog svih osjećaja i osjeta koji se stvaraju u glavi, na licu ili čelu. Neki smatraju da se zove ‘ispolirana lubanja’ zbog svog pročišćavajućeg utjecaja na sve organe glave. Treće objašnjenje je da, nakon što redovno odrađujemo, naše čelo sjaji, a naš intelekt se izoštrava.

Kako prakticirati?

Što kaže Sanskrt?

Ako značenje pogledamo u rječniku Sanskrta, pronaći ćemo prijevod kao ‘ono što se odnosi na lubanju‘ ili samo ‘lubanja’.  Kāpāla je pridjev – ‘ono što se odnosi na lubanju’, dok je kapāla s kratkim prvim a imenica, a znači ‘lubanja’. Bhāti znači ‘sjajiti’, ‘svijetliti’.

T.K.V. Desikachar definira kapālu kao lubanju, a bhāti  kao ‘nešto što donosi svijetlost‘.

Iyengar definira kapālu kao lubanju, a bhāti kao svijetlo, što se odnosi na praksu koju smatra ‘procesom čišćenja sinusa‘.

Swami Satyananda Saraswati  kapālabhāti prijevodi kao ‘dah koji čisti prednji mozak‘.

Foto: yoganonymous.com